Kilta -jäsenrekisterikoulutus 2 2017, Helsinki
Ajankohta
25.4.2017
Paikka
Malmitalo
Ala-Malmin tori 1, 00700 HELSINKI
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä
18.4.2017
Kohderyhmä
Jäsenyhdistysten luottamushenkilöt
Järjestäjä
Mielenterveyden keskusliitto ry
Lisätiedot
Maie Puusaar
yhdistyssihteeri
040 512 0125
maie.puusaar@mtkl.fi
TÄMÄ KOULUTUS ON TÄYNNÄ
Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuutta ottaa käyttöön liiton Kilta -jäsenrekisteri. Jäsenrekisterin käyttö on yhdistyksille maksuton. Kilta-rekisteri toimii verkkoympäristössä, joten yhdistyksellä on oltava valmius nettiyhteyden käyttöön omassa yhdistystoiminnassa.
Aika: 25.04.2017 kello 9-16
Paikka: Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki
Yhdistys saa rekisterin käyttöoikeuden, joka sisältää:
- jäsenten yhteystietojen ylläpidon
- luottamustoimien ja –henkilöiden ylläpidon
- asiakirjojen arkistoinnin
- sähköpostiasioinnin ja osoitetarrojen tulostuksen
- jäsenlaskutuksen

Kilta mahdollistaa lisäksi yhdistyksen tapahtumien näkymisen liiton verkkosivuilla.

Miten koulutukseen haetaan?
Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen Kilta-rekisterin käyttöönotosta ja nimeää henkilöt, joille haetaan oikeutta käyttää rekisteriä. Päätöksessä on oltava henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Pöytäkirjanote ja vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen:
Mielenterveyden keskusliitto ry, Maie Puusaar, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki 18.4.2017 mennessä.

Tämän jälkeen tehdään sopimus rekisterin käytöstä ja luodaan hakijoille tunnukset, jotka luovutetaan käyttöönottokoulutuksessa. Tunnuksia ei anneta ilman koulutusta.

Kustannukset: Yhdistys laskuttaa kurssille osallistujan matkakulut jälkikäteen Mielenterveyen keskusliitolta. Matkakulut korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Matkalippu tulee liittää laskun liitteeksi. Mikäli julkisia kulkuyhteyksiä ei ole, voidaan maksaa oman auton käytöstä 20 snt/km. Laskutusohjeet löytyvät liiton internetsivuilta: http//:mtkl.fi/yhdistysnetti/materiaalit.
Kurssipäivään sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

Tervetuloa!