Diagnoosien sekamelskasta toivon tukemiseen 2018, Joensuu
Ajankohta
27.3.2018
Paikka
Original Sokos Hotel Kimmel
Itäranta 1, 80100 JOENSUU
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä
26.3.2018
Kohderyhmä
Järjestäjä
Mielenterveyden keskusliitto ry
Lisätiedot
Riitta Hämäläinen
050 529 9729
riitta.hamalainen@mtkl.fi
Tämä seminaari on täynnä

Mielenterveys- ja päihdeongelmat, fyysiset sairaudet, taloudelliset vaikeudet, oppimisvaikeudet, uupumien, yksinäisyys... Erilaisten ongelmien kasautuminen on yleistä. Helposti ihminen pilkotaan siivuiksi: Huono-osaiseksi, mielenterveysongelmaiseksi, päihdeongelmaiseksi, syrjäytyneeksi. Kuitenkin jokainen haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi kokonaisvaltaisesti kokevana ja tuntevana ihmisenä omine ajatuksineen ja tarpeineen. Ei sairautenaan tai vaikeutenaan.

Toivo ja tunne kuulluksi tulemisesta omissa asioissamme kannattelevat elämää. Ellei ole toivoa paremmasta huomisesta, tunnelin päässä ei näy edes suuaukkoa. Ellen tule kuulluksi, en koe tulevani kohdatuksi.

Miten lisäämme kohtaamista ja toivon herättelyä asiakastyöhömme? Mikä auttaa toivon heräämistä, mistä alkaa toivon positiivinen kierre? Milloin mielenterveyskuntoutuja tuntee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi? Kuinka lisääntyy tunne oman elämän hallinnasta, kuinka tunnistaa voimavaroja ja vahvuuksia, kuinka huomata hyvä?
Sisältö perustuu Mielenterveyden keskusliitossa yli kahdenkymmenen vuoden ajan kehiteltyyn voimavarapohjaiseen työotteeseen asiakastyössä, toivon herättelyyn työvälineenä, järjestökentän pitkäaikaiseen kenttäkokemukseen ja kokemustietoon.

Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan, nuorisotyön ja opetuksen ammattilaisille, järjestökentän toimijoille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille
Aika: 27.3.2018 kello 8.30-12.30
Paikka: Sokos Hotel Kimmel, Joensuu -kabinetti, Itäranta 1, Joensuu
Ohjaajat: Panu Isotalo, Tarja Tikkanen, Tuula Laitinen, Merja Smahl, Outi Ståhlberg Mielenterveyden keskusliitto yhteistyössä Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry:n kanssa
Ilmoittaudu viimeistään: 26.3.2018 mennessä

Liitteet

ESITE