Oppimisvaikeuksista onnistumisiin 2018, Helsinki
Ajankohta
4.6.2018
Paikka
Vanhustyön keskusliitto
Malmin Kauppatie 26, 3. krs, 00700 HELSINKI
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä
30.5.2018
Kohderyhmä
Järjestäjä
Mielenterveyden keskusliitto ry
Lisätiedot
Riitta Hämäläinen
050 529 9729
riitta.hamalainen@mtkl.fi
Liittyvätkö oppimisvaikeudet vain koulumaailmaan? Voivatko ne vaikuttaa minäkuvan rakentumiseen elämänkulussa? Entä kuinka vaikeuksista onnistumisen kokemuksiin ja ratkaisuihin?

Kurssilla saat perustietoa erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja näyttäytymisestä arjessa, opinnoissa tai työelämässä. Tutustumme moniin yksinkertaisiin tukikeinoihin.
Pohdimme yhdessä, kuinka herättelemme myönteistä oppijan minäkuvaa. Kuinka puretaan lukujumi, kierretään kiusaavat kirjoitusvirheet tai heitetään kielikammo romukoppaan? Miten kerätään selviytymisen työkalupakki digivälineistä ja itsetuntemuksesta oppijana? Tutustumme arkea helpottaviin apuvälineisiin ja tablettisovelluksiin, esimerkiksi äänimuotoiseen lukemiseen ja puhumalla kirjoittamiseen.
Lisäksi keskustellaan oppimisvaikeuksien linkittymisestä osallistujan työarkeen. Tunnistamattomat ja tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet ovat tutkimusten mukaan usein merkittävässä roolissa mielenterveys- ja päihdeongelmien tai koulu-uupumuksen taustalla.

Kenelle: Mielenterveystyötä tekeville ammattilaisille, jotka toivovat yhden välineen lisää ammattiliseen työkalupakkiinsa sekä muille aiheesta innostuneille
Aika: 4.6.2018 kelo 13.00-16.30
Paikka: Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 3. krs, Helsinki
Ohjaajat: Riitta Hämäläinen, kouluttaja, Mielenterveyden keskusliitto ja Pauli Sarsama, erityisopettaja/oppimisen asiantuntija
Ilmoittaudu viimeistään: 30.5.2018 mennessä