Savuttomuuskoutsikoulutus Helsingin ja Uudenmaan shp 2018, Helsinki
Ajankohta
6.11.2018
Paikka
Psykiatriakeskus
PL 590, 00029 HUS
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä
30.10.2018
Kohderyhmä
Tupakasta eroon päässeet ja siihen motivoituneet henkilöt, HUS-alue ja Helsingin kaupunki
Järjestäjä
Mielenterveyden keskusliitto ry
Lisätiedot
Patrick Sandström
040 515 0512 patrick.sandstrom@filha.fi
Markku Forsström
041 545 5956, markku.forsstrom@mtkl.fi

Sinustako asiakkaan tupakoinnin lopettamisen sparraaja?
HUS ja Helsingin kaupunki etsii tupakasta eroon päässeitä ja siihen motivoituneita vertaistukihenkilöiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Lopettamisen tukihenkilö tuo vertaistuen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien vieroituspalveluihin. Olisitko se sinä? 

Aika: 6.11.2018 kello 9.00-15.00
Paikka: Psykiatriakeskus, HUS Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki
Kenelle: Tupakasta eroon päässeet ja siihen motivoituneet henkilöt, HUS ja Helsingin kaupunki
Mitä koulutus tarjoa?
Koulutus järjestetään yhteiskoulutuksena ammattihenkilöille ja koutsina toimimisesta kiinnostuneille yhteistyössä HUS:in ja Helsingin kaupungin kanssa. Koulutuksessa käsitellään yhteistyöhön liittyviä asioita, kuten toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä salassapitoon ja palkkioon liittyviä asioita. Koulutus tarjoaa koutsille tietotaitoa ja valmiuksia tarjota tukea irti tupakkariippuvuudesta. Koulutus tarjoaa edellytykset korvaukseen perustuvaan tukihenkilötoimintaan, joka pohjautuu yhteistyöhön mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitohenkilökunnan kanssa.
Mitä koutsina toimiminen edellyttää?
Koutsilla tulee olla omakohtainen kokemus tupakoinnin lopettamisesta ja halu kehittää tupakkavieroituspalveluita sekä työskennellä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tupakoinnin lopettamisen tukihenkilönä. Savuttomuuskoutsi voi tarjota vertaistukea osasto- ja avohoidossa olevalle hoidon alkuvaiheesta alkaen. Koutsina toimiminen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumista, kykyä katsoa omia kokemuksia moninäkökulmaisesti sekä käyttää niitä koutsaamisen työvälineenä.
Ilmoittautuminen: 30.10.2018 mennessä
Lisätietoja:

Patrick Sandström, tupakkavieroituksen erityisasiantuntija, 040 515 0512, patrick.sandstrom@filha.fi
Markku Forsström, savuttomuuskoutsi, 041 545 5956, markku.forsstrom@mtkl.fi
Järjestäjät: Filha ry ja Mielenterveyden keskusliitto